تبلیغات
جدول رده بندی لیگ ها و جام های معتبر اروپایی
جدول رده بندی لیگ ها و جام های معتبر اروپایی

روی آرم لیگ دلخواه کلیک کنید

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Liga_BBVA.svg/320px-Liga_BBVA.svg.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/5/5a/Premier_League.svg/125px-Premier_League.svg.png          http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/9/9b/Logo_de_la_Ligue_1_%282008%29.svg/130px-Logo_de_la_Ligue_1_%282008%29.svg.png                 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/f7/LegaSerieAlogoTIM.png/170px-LegaSerieAlogoTIM.png 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/3/3e/Bundesliga-Logo-2010.png/200px-Bundesliga-Logo-2010.png                  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/3/37/Persian_Gulf_Pro_League_Logo.png